Je ego weerhoudt je er vaak van te kunnen zijn wie je werkelijk bent. Een interne reis naar de pijlers waar het ego op steunt. Je doorgrondt je innerlijke beschermingsstrategieën en vastgeroeste negatieve gewoontepatronen. De reis wijst de weg naar het oplossen van deze beperkende gewoonten en beschermingsstrategieën. Je ontdekt je diepste drijfveren en vergroot je innerlijke vrijheid, waardoor er ruimte ontstaat om jouw unieke talenten te laten groeien.

Duur gemiddeld 3-3,5 uur, de tarieven zijn inclusief telefonische nazorg.

Tarief particulier    Tarief zakelijk     Tarief ZZP'er