De designer reis is volledig maatwerk waarbij verschillende soorten reizen door elkaar worden gecombineerd waardoor zowel een diepgaande emotionele als fysieke heling kan plaats vinden. Voor wie onduidelijke, verschillende of tegenstrijdige klachten of problemen heeft, is dit een hele goede ingang. Op deze manier komen we vanzelf, als het ware spelenderwijs, terecht bij de dingen die momenteel het belangrijkste zijn om als eerste te worden opgelost. Ook bij deze reis vormt het duurzaam oplossen van (diepliggende) emotionele blokkades, door het uitspreken en uiten van de 'ruwe emotie' en het vergeven van de betrokkenen, een essentieel onderdeel.
Duur gemiddeld 3-3,5 uur, de tarieven zijn inclusief telefonische nazorg.

Tarief particulier    Tarief zakelijk    Tarief ZZP'er