Tijdens een Journey ontdoe je jezelf van oude onwaarheden en ideeën waarmee je hebt geleefd. Het vinden van jouw waarheid en van daaruit te leven, brengt je innerlijke rust en kracht. Door de Journey vindt genezing en heling plaats op het diepste cellulair niveau en innerlijke conflicten lossen op, meestal met blijvende verbazingwekkende veranderingen.

Iedere Journey is een afgerond geheel en heeft afhankelijk van de soort Journey een duur van 1,5 tot 3,5 uur (inclusief korte voor- en nabespreking). Tevens bel ik je na een week even op om te horen hoe het je vergaan is en je, daar waar nodig, nog wat tips en adviezen te geven.

Het is mogelijk om gericht aan de slag te gaan met een specifiek onderwerp, thema of probleem. Mijn advies is om de eerste keer een "Designer reis" te ondergaan, deze is volledig maatwerk en betreft een grondige en effectieve aanpak. Na deze eerste sessie kan een ander type Journey gekozen worden indien dat nog nodig/gewenst is.

Het aanbod: